PATIRTIS

Šio ekspertinio tinklo veiklos pradžia laikomi 2014 metai, kuomet buvo nuspręsta moksliniams tyrimams suburti panašias idėjas puoselėjusių bendraminčių grupę. Per šį laikotarpį, mikrodumblių biomasės panaudojimo ir perdirbimo temomis, pasiekti reikšmingi rezultatai:

  • Išplėtotas profesinių kontaktų tinklas ES šalyse, Rusijoje, Ukrainoje, JAV, Pietų Amerikoje.
  • Vykdyti išsamūs tyrimai automobilinio transporto dekarbonizavimo tema.
  • Ilgalaikės stažuotės Čilės Respublikoje metu, įgyta neįkainojama patirtis mikrodumblių biomasės auginimo uždaruose fotobioreaktoriuose srityje bei tolimesnio jų perdirbimo į degalus subtilybės; Taip pat žinios gilintos Degimo ir netradicinių technologijų mokslinių tyrimų institute (Ukraina).
  • Parengtas pirmasis Lietuvoje technologijos mokslų daktaras, kurio darbo tema tiesiogiai susijusi su biodegalų iš mikrodumblių naudojimu transporte.
  • Atlikta įvairių mikrodumblių rūšių panaudojimo biodegalų gamybai analizė, kurioje detaliai aptarti daugiau kaip 40 Europos komisijos finansuotų projektų rezultatai.
  • Bendri tyrimai vykdyti su Maskvos M. V. Lomonosovo vardo universiteto bei Odesos nacionalinio universiteto tyrėjais.
  • Lietuvos energetikos įmonei paskaičiuotas techninis-ekonominis pagrindimas, jėgainės teritorijoje įrengti atviro tipo mikrodumblių biomasės auginimo rezervuarą, į kurį tiekiamas su dūmais išmetamas CO2. Tokia instaliacija vadinama „biologine CO2 gaudykle”. Jai suskaičiuoti energijos balanso pokyčiai, priklausomai nuo gamybos apimčių, įvertinta sinergijos procesų įtaka (nutekamųjų vandenų naudojimas, antrinės šilumos naudojimas, apšvietimo racionalizavimas, išspaudų deginimas energijai gaminti ir pan.)
  • Moksliniai rezultatai ne kartą pristatyti vedančiose pasaulinėse mokslinėse konferencijose Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts (JAV) ir The ASME Internal Combustion Engines Fall Conference (JAV), kur susilaukė didelio dalyvių susidomėjimo.
  • Tyrimų rezultatai viešinti tokiuose prestižiniuose mokslo žurnaluose kaip Renewable and Sustainable Energy Reviews (žurnalas užimantis pirmą vietą pasaulyje tarp visų leidinių kategorijoje Green Sustainable Science and Technology bei septintąją – kategorijoje Energy & Fuels), Energy (trečia vieta pasaulyje tarp visų leidinių kategorijoje Thermodynamics), Fuel (dvidešimta vieta pasaulyje tarp visų leidinių kategorijoje Engineering, Chemical) ir t.t.